ซอฟแวร์และโซลูชั่น

ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตอบสนองต่อระยะเวลาและการติดตามสินค้าคงเหลือของคุณสามารถสร้างผลกระทบอย่างมากต่อผลประกอบการ
บริษัทจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในการผลิตหรือจัดจำหน่ายรวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ความสามารถในการทำเช่นนี้ต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้แบบเรียลไทม์ จึงต้องให้ความสำคัญที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และคงทน Verismart พร้อมด้วยสินค้าแบรนด์
ที่มีชื่อเสียงในโลก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือที่สุดในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล